HENK VAN LAMBALGEN


MET DANK AAN

Om tijdens mijn fietstochten vooruit te komen heb ik altijd zelf moeten trappen. Toch stond ik er nooit helemaal alleen voor. Er was altijd wel hulp van achter de schermen. Zeker de fietsreis over land naar het Indiase subcontinent zou ik niet zonder die hulp hebben kunnen maken. Dank gaat daarbij met name uit naar mijn ouders die altijd klaar hebben gestaan om mij te helpen. Een aantal keer ging dat om onderdelen voor mijn fiets die ik met een zekere spoed nodig had.

Voor deze website ben ik ook dank verschuldigd. De website is ontstaan naar aanleiding van de fietsreis naar het Indiase subcontinent. Robert Schuur heeft toen het initiatief genomen om een website te maken en hij heeft deze site ook onderhouden gedurende mijn reis en een periode daarna.
Riet Agterhuis heeft het na afloop van de reis van Robert overgenomen en een nieuwe website gemaakt. Uiteindelijk heb ik met de onmisbare hulp van Jan Willem Heining de website in een nieuwe vorm gegoten waarbij ik zelf de site kon onderhouden. De huidige vormgeving is daarop gebasseerd, echter heb ik de site via een ander programma geheel opnieuw opgebouwd en hier en daar wijzigingen aangebracht.
Ik wil Robert, Riet en Jan Willem hartelijk bedanken voor alle uurtjes die in het maken en bijhouden van de opeenvolgende websites zijn gaan zitten.

De verslagen van mijn overland fietsreis zijn tijdens die reis door mijn vader en Bea Schuur uitgetypt. Dat was met mijn handschrift niet altijd even makkelijk. Bij deze hartelijk dank voor dit, soms haast, monnikenwerk.

terug naar boven

© 2011 Mijn-eigen-website.nl